Live Score

Match-2

Match Summary

Match Number: Match-2 Result: Winner Chandigarh Warriors
Venue: Maharaja Agrasen Dharamshala, jakholi adda, Jind Road, Kaithal Player of the Match: Yet to announced
RAJKOT RAIDERS CHANDIGARH WARRIORS
Sr. No. Name of the player Chest No. Sr. No. Name of the player Chest No.
1 Niraj   1 Naveen  
2 Hoshiyar   2 Tushar Nain  
3 Rahul   3 Nitish Singh  
4 Pavan Karthik   4 Parveen  
5 Balvinder   5 Vishal  
6 Mandeep   6 Vikrant  
7 Sachin Chouhan   7 Sagar  
8 Nishant   8 Yash  
9 Sagar Kumar   9 Sahil  
10 Kamal   10 Sachin  
11 Harsh   11 Dipanshu  
12 Ankush   12 Ritish  
   
Particulars Out Bonus Lona Tech Total Particulars Out Bonus Lona Tech Total
1st Half 12 - - - 12 1st Half 17 - 3 - 20
2nd Half 17 1 6 - 24 2nd Half 19 1 3 - 23
5 Raids 29 1 6 - 36 5 Raids 36 1 6 - 43